cadnano.extras.math.matrix3 module

class Matrix3(n11, n12, n13, n21, n22, n23, n31, n32, n33)

Bases: tuple

namedtuple: 3 x 3 matrix

n11

Alias for field number 0

n12

Alias for field number 1

n13

Alias for field number 2

n21

Alias for field number 3

n22

Alias for field number 4

n23

Alias for field number 5

n31

Alias for field number 6

n32

Alias for field number 7

n33

Alias for field number 8

getInverse(m4)
Parameters:m4 (Matrix4) –
Returns:Matrix3
getNormalMatrix(m)

Normalize the matrix m :param m: :type m: Matrix3

Returns:Matrix3
transpose(m)

Compute the inverse of m

Parameters:m (Matrix3) –
Returns:Matrix3 – the inverse